Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Nová parkovací místa, nové veřejné osvětlení na sídlišti Písečná – II. etapa

Cíl: Zhodnocení dopravní infrastruktury na sídlišti Písečná, zkvalitnění prostředí a splnění nároků na bezpečný pohyb obyvatel a bezbariérovost.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno

Přehled hlavních úprav

Vybudováním II. etapy nových 15 parkovacích stání v ulici Písečná došlo k dokončení celého areálu parkoviště včetně nového veřejného osvětlení. Tímto projektem se dosáhlo ke zlepšení podmínek pro bezpečný pohyb obyvatel a nároků na parkování automobilů.

  • Termín realizace/plánovaný: 7/2012 – 1/2013
  • Celkové způsobilé výdaje: 627 340,- Kč
  • Dotace z ERDF: 533 239,- Kč
  • Zhotovitel: RRR spol. s.r.o., 17. Listopadu 5349, 430 04 Chomutov
  • Udržitelnost v letech: 2013 - 2018

Foto: po realizaci