Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Nové chodníky k Domu pro seniory, k zastávkám MHD, podchodům, v sídlišti

Cíl: Zlepšení vzhledu sídliště Písečná, komplexní revitalizace veřejného prostranství, zkvalitnění života zdravotně handicapovaných občanů a zajištění lepší dostupnosti služeb.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno

Přehled hlavních úprav

Celkovou rekonstrukcí stávajících zpevněných ploch u zdravotního střediska v sídlišti Písečná došlo především k zajištění bezbariérovosti. Úpravou, rozšířením, případně vybudováním nových chodníků a části komunikace došlo ke zlepšení přístupu i pro obyvatele se sníženou schopností pohybu a k zajištění bezpečného pohybu chodců. Byla dosažena lepší dostupnost služeb v lokalitě.

  • Termín realizace/plánovaný: 7/2012 – 1/2013
  • Celkové způsobilé výdaje: 4 281 521,- Kč
  • Dotace z ERDF: 3 639 293,- Kč
  • Zhotovitel: RRR spol. s.r.o., 17. Listopadu 5349, 430 04 Chomutov
  • Udržitelnost v letech: 2013 - 2018

Foto: po relalizaci