Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Nová klidová zóna + hřiště v ulici Hutnická

Aktuální stav: připraveno vyhlášení výběrového řízení na dodavatele.

Cíl: Zlepšení vzhledu sídliště Březenecká, zkvalitnění života obyvatel, sídliště vybudování zázemí pro trávení volného času dětí a mládeže.

Foto: před realizací

Přehled hlavních úprav

Realizací projektu dojde k vybudování nového dětského hřiště pro děti ve věku od 3 do 12 let s 5 ks herních prvků. V klidové zóně bude osazeno 10 ks laviček včetně doprovodné zeleně.

Rekonstrukcí stávající zelené plochy a vybudováním nového hřiště dojde ke zlepšení rekreačního zázemí v návaznosti na území s rekonstruovanými zpevněnými plochami v sídlišti.

  • Termín realizace/plánovaný: 1. 9. 2012–31. 12. 2012
  • Celkové způsobilé výdaje: 475 794,- Kč
  • Dotace z ERDF: 404 421,- Kč