Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Hřiště pro děti a mládež v ulici Kamenná

Cíl: Zlepšení vzhledu sídliště Kamenná, zkvalitnění života obyvatel sídliště, vybudování zázemí pro trávení volného času dětí a mládeže.

Aktuální stav: připraveno vyhlášení výběrového řízení na dodavatele

Přehled hlavních úprav

Realizací projektu dojde k vybudování nového dětského hřiště pro děti, které je členěno do dvou částí. Na západní straně je situováno hřiště pro menší děti, ohraničené nízkým oplocením a osazené 7 herními prvky a 7 lavičkami. V části pro větší děti bude umístěna lezecká stěna a lanová pyramida + drobný mobiliář. V celém prostoru bude provedena regenerace zeleně výsadby doprovodné zeleně.

Rekonstrukcí stávající zelené plochy a vybudováním nového hřiště dojde ke zlepšení rekreačního zázemí obyvatel sídliště.

  • Termín realizace/plánovaný: 1. 9. 2012–31. 12. 2012
  • Celkové způsobilé výdaje: 475 794,- Kč
  • Dotace z ERDF: 404 421,- Kč