Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Vytvoření přístupového chodníku k Tescu (Zahradní)

Cíl: Technické zhodnocení dopravní infrastruktury, zlepšení přístupu a zajištění bezpečného pohybu chodců v části sídliště Zahradní.

Aktuální stav: dokončeno

Přehled hlavních úprav

Realizací projektu došlo k vybudování nového komunikačního propojení. Nový chodník vznikl rozšířením stávajícího chodníku k nákupnímu centru Tesco, bezpečně odděleného od komunikace zábradlím. V místě křižovatky s místní komunikací u mostu přes silnici I/13 byl vybudován nový přechod pro chodce s bezpečnostními prvky včetně osvětlení.

  • Termín realizace/plánovaný: 30. 6. 2011–1. 9. 2011
  • Celkové způsobilé výdaje: 2 029 193,- Kč
  • Dotace z ERDF: 1 724 814,- Kč

Foto: po realizaci