Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Kontakt

Odbor rozvoje a investic

Bc. Jitka Andršová

Ing. Balogová Jaroslava

Petra Brožíková, DiS.

Aneta Hutyrová

Mgr. Hana Nováková

Ing. Rödlingová Tereza

Ing. Jitka Šurkalová

Adresa:
budova Radnice
Nám. 1. máje 1
430 28 Chomutov

Sídliště, místo pro život – zóna Březenecká - Písečná

Vize: Zajistit obyvatelům ve vybrané zóně takovou kvalitu bydlení a života, která povede ke spokojenosti obyvatel s životem v Chomutově.

Revitalizace veřejného prostranství Regenerace bytových domů

Mapa projektů

Zvětšená mapa ke stažení