Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Kontakt

Odbor rozvoje a investic

Bc. Jitka Andršová

Ing. Balogová Jaroslava

Petra Brožíková, DiS.

Aneta Hutyrová

Mgr. Hana Nováková

Ing. Rödlingová Tereza

Ing. Jitka Šurkalová

Adresa:
budova Radnice
Nám. 1. máje 1
430 28 Chomutov

Priority IPRM

Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí

Cílem je výstavba Sportovně a kulturně společenského areálu v Chomutově.

  • Centrum sportu a volného času
  • Kulturně společenské centrum
  • Letní stadion s tréninkovým zázemím
  • Oddychové a relaxační centrum

Sídliště, místo pro život, zóna Březenecká - Písečná

Cílem je zlepšit prostředí pro bydlení a život na chomutovských sídlištích v zóně Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná.