Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Priority IPRM

Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí

Cílem je výstavba Sportovně a kulturně společenského areálu v Chomutově.

  • Centrum sportu a volného času
  • Kulturně společenské centrum
  • Letní stadion s tréninkovým zázemím
  • Oddychové a relaxační centrum

Sídliště, místo pro život, zóna Březenecká - Písečná

Cílem je zlepšit prostředí pro bydlení a život na chomutovských sídlištích v zóně Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná.