Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Komunikace s veřejností

Město od počátku prací na IPRM komunikuje s veřejností.

  • webové stránky IPRM Chomutov - chomutov-projekty.eu
  • média (zejména lokální)
  • informační tiskoviny vydávané městem
  • veřejná projednávání

K zajištění účasti veřejnosti město Chomutov využívá metody dotazníkové šetření, řízené rozhovory s náhodně vybranými obyvateli města, internetová anketa na webových stránkách města, telefonické dotazování, semináře pro žadatele.

Veřejnost budeme stále informovat o výběru zóny, realizovaných cílech a aktivitách IPRM, o postupu prací při realizaci dokumentu IPRM a realizaci IPRM a včetně postupu při výběru dílčích projektů. Město Chomutov vede záznamy pro dokladování řídícího výboru IPRM IOP + ROP a monitorování realizace IPRM Sídliště, místo pro život.

Informace o pořádaných veřejných projednáních v archivu novinek.