Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Jak se zapojit do procesu přípravy IPRM?

  • Partnerství formou projektu v IPRM

    Pokud máte vizi, nápad (projekt), který by v IPRM neměl chybět a daný projekt vyhovuje svým charakterem připravovaným IPRM (zonální + zaměřený na revitalizaci sídlišť).
  • Partnerství formou know-how, podílení se na přípravě a zpracování IPRM

    Pokud máte chuť podílet se na rozvoji města a můžete přispět svými znalostmi a zkušenostmi v rámci procesu přípravy a zpracování IPRM.
  • Připomínkování, ovlivnění přípravy

    Pokud máte připomínku, námět nebo hledáte odpověď na otázku týkající se IPRM.