Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Kontakt

Odbor rozvoje a investic

Bc. Jitka Andršová

Ing. Balogová Jaroslava

Petra Brožíková, DiS.

Aneta Hutyrová

Mgr. Hana Nováková

Ing. Rödlingová Tereza

Ing. Jitka Šurkalová

Adresa:
budova Radnice
Nám. 1. máje 1
430 28 Chomutov

Jak se zapojit do procesu přípravy IPRM?

  • Partnerství formou projektu v IPRM

    Pokud máte vizi, nápad (projekt), který by v IPRM neměl chybět a daný projekt vyhovuje svým charakterem připravovaným IPRM (zonální + zaměřený na revitalizaci sídlišť).
  • Partnerství formou know-how, podílení se na přípravě a zpracování IPRM

    Pokud máte chuť podílet se na rozvoji města a můžete přispět svými znalostmi a zkušenostmi v rámci procesu přípravy a zpracování IPRM.
  • Připomínkování, ovlivnění přípravy

    Pokud máte připomínku, námět nebo hledáte odpověď na otázku týkající se IPRM.