Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí: Slavnostní milník otevření nového areálu AQUASVĚT