Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Kontakt

Odbor rozvoje a investic

Bc. Jitka Andršová

Ing. Balogová Jaroslava

Petra Brožíková, DiS.

Aneta Hutyrová

Mgr. Hana Nováková

Ing. Rödlingová Tereza

Ing. Jitka Šurkalová

Adresa:
budova Radnice
Nám. 1. máje 1
430 28 Chomutov

Projekty statutárního města Chomutov

IPRM IOP IPRM ROP Ostatní projekty

Důležité odkazy

Další zdroje informací:
- Strukturální fondy EU
- BENEFIT7 - podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů
- Regionální rada regionu soudržnosti NUTS
- Fondy Evropské unie
- Ministerstvo pro místní rozvoj
- Ministerstvo financí ČR
- Stránky Ústeckého kraje, dotace, granty
- Dotace pro občany a obce

Veřejné zakázky

Všechny zakázky

Aktuální výzvy

Slovníček pojmů

Rozšiřte si obzory z oblasti IPRM

Slovníček pojmů